Επιστημονική εκδήλωση του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας για την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τον δημόσιο βίο της χώρας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης» διοργανώνουν μια εκδήλωση ανοιχτού πολιτικού και επιστημονικού προβληματισμού για την εν εξελίξει αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι  «Συνταγματική Αναθεώρηση: Αναζητώντας τους όρους και τα όρια της συναίνεσης» και  είναι δηλωτικός της πρόθεσης να αναπτυχθεί ένας νηφάλιος και εποικοδομητικός διάλογος, με έναυσμα τις τοποθετήσεις αφ’ενός μεν ακαδημαϊκών, που είναι μέλη του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» αφ’ετέρου δε μελών της Επιτροπής Αναθεώρησης, που έχουν παράλληλα και την ακαδημαϊκή ιδιότητα. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι να προκύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνθέσεις και συγκλίσεις, τόσο ως προς τα μεγάλα διακυβεύματα της συγκεκριμένης συνταγματικής αναθεώρησης όσο και ως προς τις προσφερόμενες λύσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Πέμπτη 20/12 στις 18.00.  Bλέπε εδώ την πρόσκληση.

Για δια ζώσης παρακολούθηση, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και χώρου, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα email vkoltsidas@eap.gr  και dyiardoglou@eap.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − five =