Ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας

Βασίλειος Π. Ανδρουλάκης, Πάρεδρος Σ.τ.Ε.

Η δικαστική ανεξαρτησία συνίσταται στην ελευθερία του δικαστή να αποφαίνεται αποκλειστικά με βάση τη συνείδησή του, στηριζόμενος στον νόμο, χωρίς να υπόκειται σε πιέσεις, εκφοβισμό ή επιρροή, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται. Όπως δε επισημαίνεται, η δικαστική ανεξαρτησία  δεν είναι προνόμιο των δικαστών, αλλά εγγύηση υπέρ των πολιτών για την εμπέδωση του κράτους δικαίου και των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους.  Εξ άλλου, η ανεξαρτησία συμπλέκεται στενά με την αμεροληψία,  το άλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό της δικαστικής λειτουργίας: Μόνο ο ανεξάρτητος δικαστής είναι και αμερόληπτος.  Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει, επιλεκτικά, αυθαίρετα ίσως, και, πάντως, κατά το δυνατόν, συνοπτικά ορισμένα ζητήματα, που, είτε διαχρονικά είτε συγκυριακά, δημιουργούν τριγμούς και ρωγμές στη θεμελιακή αυτή αρχής της έννομης τάξης μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + twelve =