Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική αντιπαράθεση. Πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι

Παναγιώτης Μαντζούφας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Λέξεις-Κλειδιά:

Ο συγγραφέας προσπαθεί να θίξει ορισμένες καινοφανείς απειλές της ελευθερίας του λόγου που αναπτύσσονται στο περιβάλλον του διαδικτύου και ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλές που έχουν άμεσες πολιτικές επιπτώσεις και μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα μια εκλογική διαδικασία. Η επισήμανση των φαινομένων που έτσι και αλλιώς είναι περίπλοκα και παρουσιάζουν τεχνολογικές, νομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες είναι περιγραφική και η ανάλυση στοιχειώδης. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με τη νομική αποτίμηση, εντελώς αδρομερώς, των φαινομένων αυτών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και με την σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών του ψηφιακού δημόσιου χώρου.

Προδημοσίευση από το περιοδικό Book’s Journal (τεύχος Απριλίου 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 3 =