Συνταγματική και νομοθετική προστασία της ελεύθερης διακίνησης πολιτικών ιδεών – με αφορμή την απόφαση ΔΕφ 123/2017

Χαράλαμπος Κουρουνδής, Διδάκτορας Νομικής, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Η παρούσα ανάπτυξη έχει ως σκοπό, αφού εκθέσει συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη του συνταγματικού και του διοικητικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη διακίνηση πολιτικών ιδεών με τη μορφή της επικόλλησης αφισών (Ι), να παρουσιάσει την υπ’ αριθ. 123/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που ακύρωσε την επιβολή προστίμου σε πολιτικό κόμμα για επικόλληση αφισών (ΙΙ) και έπειτα να διατυπώσει κάποιες ευρύτερες σκέψεις αναφορικά με τη συνταγματική προστασία της διακίνησης πολιτικών ιδεών (ΙΙΙ).

Διαβάστε το κείμενο σε pdf.

Δημοσιευμένο στη Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + eighteen =