Άρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών

www.enet.gr
Λέξεις-Κλειδιά:

Άρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Άρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές διατάξεις του νομο-σχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Τη συνταγματικότητα της διάταξης που μειώνει τη συμμετοχή των δικαστών στην εξεταστική επιτροπή που επιλέγει υποψηφίους για την Εθνική Σχολή Δικαστών αμφισβήτησε η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, σε σειρά παρατηρήσεων που εξέδωσε για το σχέδιο νόμου.
Όπως αποφάνθηκε η Ολομέλεια, στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να υπάρχει σαφής πλειοψηφία δικαστών, αφού και στην περίπτωση αυτή πρόκειται ουσιαστικά για επιλογή δικαστών. Εκφράζει δε την αντίθεσή της στην αύξηση των εξωδικαστικών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, καθώς πλέον γίνεται με το νομοσχέδιο οριακή η πλειοψηφία των δικαστών (7-6 ενώ ήταν 9-4). Η Ολομέλεια αντιτίθεται και στον αποκλεισμό της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από τη θέση του γενικού διευθυντή, καθώς και στον περιορισμό της συμμετοχής στη θέση αυτή από όλους τους δικαστικούς λειτουργούς της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Τέλος, ζητά να συμμετέχει κι αυτή στην ανάληψη θέσης γενικού διευθυντή και να υπάρξει στη Σχολή ξεχωριστή κατεύθυνση για τους εισαγγελείς με διδασκαλίες για την εξάσκηση του προφορικού λόγου, με έμφαση σε ειδικά θέματα του Ποινικού Δικαίου.

Δημοσιεύθηκε στο www.enet.gr ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίας ‘Ελευθεροτυπία’, 21 Σεπτεμβρίου 2010