Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση


Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ πατήστε στο εικονίδιο του .pdf