Συμπόσιο Φλώρινας 2010

ΙΒ’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΦΛΩΡΙΝΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, 21-23 ΜΑΪΟΥ 2010

Αλέξανδρος Σβώλος (1892-1956) Μεταξύ Συντάγματος και πολιτικής στον αιώνα των άκρων

«Υπόθεση Αγνής Ρουσοπούλου»: έμφυλες ιεραρχίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου – Άννα Ιασμη

Ο Αλ. Σβώλος και το Πανεπιστήμιο Αθηνών: μια περιπετειώδης σχέση – Ακρίτας Καϊδατζής

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας και η συμβολή του Α.Σβώλου, ως υπουργού των οικονομικών, στο πρόγραμμα οικονομικής αποκατάστασης – Παναγιώτης Μαντζούφας

Οι κατά Σβώλο διέξοδοι στην κρίση του κοινοβουλευτισμου – Γιώργος Καραβοκύρης

Η γαλλική επιρροή στο έργο του Σβώλου: η περίπτωση του Λεόν Ντυγκύ – Δημήτρης Τσαραπατσάνης