Η βιώσιμη ανάπτυξη και ο δικαστικός της έλεγχος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ευτυχία Αχτσιόγλου

Η βιώσιμη ανάπτυξη και ο δικαστικός της έλεγχος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Για να διαβάσετε την εργασία πατήστε στο εικόνιδιο του αρχείου .pdf που επισυνάπτεται.