Αναγόρευση του Aντιπροέδρου ΣτΕ ε.τ. Μιχαήλ Βροντάκη σε επίτιμο Διδάκτορα


Αναγόρευση του Aντιπροέδρου ΣτΕ ε.τ. Μιχαήλ Βροντάκη σε επίτιμο Διδάκτορα

Δείτε στο αρχείο .pdf που επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.