Κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής –Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσίου Δικαίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νομικής
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ανακοίνωση
Κοινό Σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου
Βόλος, 24 Μαρτίου 2011
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης οργανώνουν το 3ο Κοινό Σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου στο Βόλο, στο Συνεδριακό Κέντρο Forum, Δεληγιώργη 9 απέναντι από το Ξενοδοχείο Park, στις 24 Μαρτίου 2011.
Το σεμινάριο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε δύο ενότητες, στις οποίες είναι αφιερωμένες οι εργασίες των φοιτητών που θα παρουσιασθούν. Στην πρώτη ενότητα, της οποίας το γενικότερο περιεχόμενο μπορεί να περιγραφεί ως ”Μνημόνιο και Σύνταγμα. Εθνική κυριαρχία, δημόσιο χρέος και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση” θα παρουσιασθούν εργασίες φοιτητών του ΠΜΣ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης. Στην δεύτερη ενότητα, της οποίας το γενικότερο περιεχόμενο μπορεί να περιγραφεί ως ”Ενδεικτικές περιπτώσεις από την εξέλιξη και λειτουργία του πολιτεύματος” θα παρουσιασθούν εργασίες του ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής Αθηνών.
Η προφορική παρουσίαση των εργασιών, είτε παρουσιασθούν από έναν είτε από δύο φοιτητές από κοινού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15΄λεπτά ανά εργασία, διευκρινίζεται δε ότι στο 15ο λεπτό της ομιλίας ο λόγος θα αφαιρείται, χωρίς εξαίρεση.
Τις εργασίες της πρώτης ενότητας θα σχολιάσουν συνολικά τρείς διδάσκοντες Συνταγματικό Δίκαιο στο Τμήμα Νομικής της Αθήνας και της δεύτερης αντίστοιχα τρείς διδάσκοντες στο Τμήμα Νομικής της Θεσσαλονίκης. Ο σχολιασμός δεν θα υπερβεί τα 15΄συνολικά ανά ενότητα.
Στη συνέχεια θα επακολουθήσει ελεύθερος διάλογος επί των εργασιών και των θεμάτων που θέτουν οι εργασίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.30-12.00: Εγγραφές στο σεμινάριο
12.00: Εισαγωγή στο σεμινάριο: Αντώνης Μανιτάκης –Γιάννης Ζ. Δρόσος.
Ώρα 12.30: Πρώτη ενότητα: ”Μνημόνιο και Σύνταγμα. Εθνική Κυριαρχία, δημόσιο χρέος και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης.
Διεύθυνση της συζήτησης: Καθηγητής Γιάννης Ζ. Δρόσος,
1. Δημήτρης Νικηφόρος: ”Memorandum of … ‘supremacy’”: Υπεροχή του ενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού Συντάγματος;
2. Αθηνά Καλογρίδη: Η εκ του Μνημονίου Δανειακή Σύμβαση ενόψει του άρθρου 36 του Συντάγματος.
3. Νίκος Δημόπουλος: Η συνταγματικότητα των μέτρων νομοθετικής πολιτικής ενόψει του κοινωνικού κεκτημένου.
4. Βασιλική Κουγιουμτζόγλου: Οι εκ του Μνημονίου περιορισμοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας ενόψει του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 28 παρ. 3 του Συντάγματος.
5. Γιώργος Γεωργόπουλος: Η επανανοηματοδότηση του περιεχομένου της κρατικής κυριαρχίας από τη συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος.
13.45 – 14.00: Διάλειμμα – καφές
14.00 – 14.15: Σχολιασμός των εργασιών από τους Αναπληρωτή και Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Νομικής Αθηνών κ.κ. Στ.Τσακυράκη, Γ. Γεραπετρίτη και Σπ. Βλαχόπουλο.
14.15 – 15.15: Ανοικτή συζήτηση.
15.15 – 16.15: Διάλειμμα – ελαφρό επιτόπιο γεύμα.
Ώρα 16.15: Δεύτερη ενότητα: ”Χαρακτηριστικές περιπτώσεις από την εξέλιξη και λειτουργία του Συντάγματος και των θεσμών του”.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσίου Δικαίου, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής Αθηνών.
Διεύθυνση της συζήτησης: Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης.
1. Φώτης Παλαμιώτης: Οι ελευθερίες του Συντάγματος και οι ελευθερίες της αγοράς: ποιος – ποιόν;
2. Αθηνά Κοσμά – Κατερίνα Κουτσοπούλου: Η σταδιακή υπαγωγή της ελληνικής προστασίας των συνταγματικών ατομικών δικαιωμάτων στις ρυθμίσεις της ΕΣΔΑ μέσα από το προφίλ των ”ελληνικών” αποφάσεων του ΕΔΔΑ και την επίδρασή τους στην Ελλάδα.
3. Χαρίλαος Καβέτσος: Η περί της λειτουργίας της δικαιοσύνης εικόνα που προκύπτει από τις ρυθμίσεις του ν. 3900/2010. Πραγματικά και συνταγματικά ζητήματα.
4. Μαρία Πετροπούλου: Οι συνταγματικές ρυθμίσεις περί ισότητας ως τρόπος άρσης ανισοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα. Ισότητα, αναλογικότητα, θετικά μέτρα.
5. Παναγιώτης Καποτάς – Γεωργία Λογγίτση: Η ενσωμάτωση ξένων και μεταναστών ως νέο συνταγματικό θέμα. Η νομοθεσία για την εργασιακή, πολιτική και πολιτισμική ένταξη ως όχημα ενσωμάτωσης ή ως τείχος αποκλεισμού; Το έθνος ως ανάχωμα (ενόψει και της Σχόλιο στη ΣτΕ 350/2010).
17.30 – 17.45: Διάλειμμα – καφές
17.45 – 18.00: Σχολιασμός των εργασιών από τους επίκουρους καθηγητές του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης κ.κ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, Παναγιώτη Μαντζούφα και Λίνα Παπαδοπούλου.
18.00 -19.00: Ανοικτή συζήτηση.
19.00- 19.30: Αντώνης Μανιτάκης – Γιάννης Δρόσος. Ανοικτή συζήτηση. Αποτίμηση της εμπειρίας των τριών ως τώρα σεμιναρίων. Σκέψεις και προτάσεις για την οργάνωση επομένων.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2011
Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Γιάννης Ζ. Δρόσος
Διευθυντής του ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής Αθηνών