Μια αιρετική ερμηνεία του άρθρου 32 Συντάγματος

Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η γοητεία της ερμηνείας του Συντάγματος έγκειται στη εξελικτική και δυναμική της φύση. Έτσι, στη σημερινή συζήτηση δεν φάνηκε να αμφισβητείται, όπως είχε γίνει το 2009, ότι η αντιπολίτευση δεν παραβιάζει το Σύνταγμα αρνούμενη να υπερψηφίσει τον προτεινόμενο από την κυβερνητική πλειοψηφία υποψήφιο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω πολιτικών διαφωνιών της και όχι με αναφορά στο πρόσωπο αυτού.

Στην πρόσφατη, ωστόσο, συζήτηση προστέθηκε από έναν νέο δημοσιολόγο, τον Στέλιο Τσεβά,[1] μια καινούρια ερμηνευτική συνιστώσα: ποιος προτείνει υποψηφίους για το ανώτατο αξίωμα; «H Boυλή ψηφίζει ύστερα από πρoτάσεις πoυ μπoρoύν να γίνoυν μόνo από τις Koινoβoυλευτικές Oμάδες» και την ομάδα των ανεξαρτήτων, απαντά το άρθρο 140 παρ 5 του Κανονισμού της Βουλής.

Ούτε όμως η δυνατότητα (και όχι υποχρέωση) ούτε ο περιορισμός αυτής στις ομάδες (αποκλειομένων μεμονωμένων βουλευτών) προκύπτουν άμεσα και ρητά από το Σύνταγμα. Μήπως, λοιπόν, θα ήταν περισσότερο σύμφωνο με το τελευταίο και ιδίως με τον προεδρευόμενο και κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος να προβλεφθεί στον Κανονισμό υποχρέωση κάθε βουλευτή (μεμονωμένα ή σε ομάδα) να προτείνει -και θα πρόσθετα, συνακόλουθα να υπερψηφίζει- υποψήφιο Πρόεδρο; Επειδή, αν κανείς δεν έχει υποχρέωση να προτείνει, τότε μπορεί θεωρητικά κανείς να μην προταθεί και άρα ο ήδη Πρόεδρος να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του (άρθρο 32 παρ 6 Σ), και μάλιστα  επ’ αόριστον ελλείψει υποψηφίων, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του πολιτεύματος. Ούτε βέβαια μπορεί να συναχθεί υποχρέωση μόνο της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας και όχι των μικρότερων, μια και η αρμοδιότητα είναι της Βουλής, άρα και κάθε βουλευτή ατομικά, και όχι της Κυβέρνησης.

Υπό αυτή την ερμηνευτική εκδοχή, οι κοινοβουλευτικές ομάδες παρακρατούν τη δυνατότητά τους να διαφωνήσουν για πολιτικούς λόγους και να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές. Μόνο που γι αυτό δεν θα αρκεί τότε μια μειοψηφία 121 κατ’ ελάχιστο βουλευτών· θα χρειάζεται και μια πλειοψηφία που θα αρνηθεί να υπερψηφίσει τον προτεινόμενο από την αντιπολίτευση υποψήφιο. Είναι προφανές ότι η ερμηνευτική αυτή πρόταση δεν είναι πρόσφορη για την παρούσα διαδικασία εκλογής προέδρου, μπορεί όμως να συζητηθεί πριν έρθει η επόμενη.

ΕΘΝΟΣ, Παρασκευή 19/12/2014

[1] Στέλιος Τσεβάς, Μια νέα πρόταση ερμηνείας του άρθρου 32 του Συντάγματος.