Ευθανασία- πορίσματα νομολογίας και συνταγματική οπτική

Χρήστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Λέξεις-Κλειδιά:

Στην εισήγησή του ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ κ Χρήστος Ράμμος καταλήγει στη θέση ότι το δικαίωμα στην ενεργητική ευθανασία βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 1, όχι όμως γενικώς και σε κάθε περίπτωση που ένας ασθενής θα την ζητήσει, αλλά όταν πρόκειται για συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις.

Ότι δηλαδή η ζωή έχει μετατραπεί ανεπίστρεπτα σε απλό βιολογικό γεγονός, ο δε πάσχων επιθυμεί να τερματισθεί αυτή η κατάσταση. Στην ειδική αυτή περίπτωση το Κράτος δεν κωλύεται πλέον από το άρθρο 5 παρ. 2 να επιτρέψει την επικουρία στον τερματισμό μιας τέτοιας ζωής και να αποποινικοποιήσει την θανάτωση του ασθενούς από τον γιατρό.