Συνταγματική αναθεώρηση και εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης ΕΑΠ

Με την προ-αναθεωρητική απόφαση της προηγούμενης Βουλής άνοιξε προς αναθεώρηση το άρθρο 32 παρ. 4 Συντ. που προβλέπει τη διάλυση της Βουλής σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στις τρεις ψηφοφορίες που ορίζει το άρθρο 32 παρ. 3 Συντ. Το 32 παρ. 4 Συντ. κρίθηκε αναθεωρητέο με πλειοψηφία μεγαλύτερη των 180 βουλευτών, συνεπώς η Αναθεωρητική Βουλή, δηλαδή η παρούσα Βουλή, μπορεί να αποφασίσει την αναθεώρησή του με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ως προς το άρθρο 32 παρ. 4 Συντ. η επιθυμία την οποία εξέφρασε η πρώτη Βουλή με την απόφασή της για την αναθεώρησή του ήταν η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Η παρούσα Βουλή μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, επειδή όμως τελικά δεν κρίθηκε αναθεωρητέο το άρθρο 30 παρ. 1 Συντ. που προβλέπει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (μόνον) από τη Βουλή, δεν μπορεί: (α) να καθιερώσει άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό και (β) να διευρύνει το σώμα των εκλεκτόρων, π.χ. με τη συμμετοχή των Δημάρχων ή των Περιφερειαρχών.

Υπό τα δεδομένα αυτά, νομίζω ότι υπάρχουν δύο λύσεις: (α) μετά τις τρεις πρώτες ψηφοφορίες του άρθρου 32 παρ. 3 Συντ. (200, 200, 180), να προβλεφθεί στο νέο άρθρο 32 παρ. 4 Συντ. τέταρτη ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών και, αν δεν υπάρξει εκλογή ούτε σε αυτήν, αλλεπάλληλες καθημερινές ψηφοφορίες μέχρις ότου επιτευχθεί η πλειοψηφία των 151, η οποία, ας το θυμίσουμε, είναι πάντως μεγαλύτερη από τη σχετική πλειοψηφία που προβλέπει το ισχύον άρθρο 32 παρ. 4 στην έκτη και τελευταία ψηφοφορία (μετά τη διάλυση της Βουλής) ή (β) να προβλεφθεί τέταρτη ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 και αν χρειαστεί μια πέμπτη και τελευταία ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφισαν στην τέταρτη ψηφοφορία και εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία.

Η θητεία του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας λήγει στις 13 Μαρτίου 2020. Ο Πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να συγκαλέσει τη Βουλή για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας το αργότερο έναν τουλάχιστον μήνα πριν ή και νωρίτερα πριν από την καταληκτική αυτήν ημερομηνία (βλ. Χ. Ανθόπουλου, Ο χρόνος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ΕφημΔΔ, 3/2014, σελ. 295 επ.). Μέχρι τη σύγκληση της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση της αναθεώρησης και να έχει τεθεί σε ισχύ το αναθεωρημένο Σύνταγμα, αλλιώς η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει με το ισχύον άρθρο 32 παρ. 4 Συντ., το οποίο προκάλεσε και την πρόωρη διάλυση της Βουλής τον Δεκέμβριο του 2014.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” δημοσιεύτηκε στις 30/08/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 9 =