Η λήψη υπόψη εμπειρικών δεδομένων κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας διατάξεων με τις οποίες επιβάλλεται περικοπή αποδοχών (το ζήτημα της ”αιτιολογίας” του νόμου)

Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αναλύει πώς κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης το έλεγχος της αντισυνταγματικότητας των νόμων στη χώρα μας εντατικοποιήθηκε και εξέλαβε καινοφανείς μορφές με εξαιρετική ένταση και βάθος, φτάνοντας μέχρι και τον έλεγχο της «αιτιολογίας» του νόμου. Από την εξέλιξη αυτή μπορεί δε να επέλθουν δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα της δημοκρατίας. Η επάνοδος στο προηγούμενη καθεστώς, όταν η αιτιολογία του νόμου δεν ελεγχόταν, είναι μεν ευκταία, όχι όμως και πιθανή, Συνεπώς, απαιτείται η προσαρμογή των λοιπών συντεταγμένων εξουσιών στα νέα δεδομένα, ώστε κι αυτές να προσαρμοσθούν στις προκλήσεις με τις οποίες είναι πλέον αντιμέτωπες.

[Προδημοσίευση από τον Τόμο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη]

Διαβάστε τη μελέτη στο pdf