Περιορισμοί στο δικαίωμα της ελεύθερης, απόρρητης επικοινωνίας: επίκαιρες σκέψεις για ένα διαχρονικό δίλημμα

Αικατερίνα Α. Παπανικολάου, Δρ.Ν. Δικηγόρος, Μέλος στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών

Η παντοδυναμία της πληροφορίας εγγυάται τη διαχρονική της αξία και εξηγεί την οργανωμένη και επίμονη διεκδίκησή της από κάθε σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται στοιχειωδώς για την αυτοσυντήρηση και μακροημέρευσή του. Στις μέρες μας, πλέον η πρόσβαση στις πληροφορίες εκ μέρους της κρατικής εξουσίας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να νοείται παρά μόνο υπό τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου.
Στη μελέτη αξιολογείται το ελληνικό νομικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί προστασίας. Στο σημείο αυτό ακριβώς, η νομολογία του ΕΔΔΑ συνιστά σημείο αναφοράς και αξιόπιστη επιτομή του συνόλου των παραμέτρων που αφορούν τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα των επικοινωνιών. Ειδικότερα, η συμβολή του ΕΔΔΑ εστιάζεται πρωτίστως, στη διαμόρφωση και επεξεργασία των κριτηρίων επί τη βάσει των οποίων οριοθετείται το δικαίωμα και έτι περαιτέρω, οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην έννομη τάξη να ανεχθεί απόκλιση από το κανονιστικό του περιεχόμενο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 16 =