Η συνταγματική εγγύηση της πανεπιστημιακής αστυνομικής εξουσίας

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Λέξεις-Κλειδιά:

Η εισήγηση θα μπορούσε να έχει ως τίτλο: η συνταγματική εγγύηση του πανεπιστημιακού ασύλου: δεν τον έχει∙ προτείνει μάλιστα ο συγγραφέας την πλήρη εγκατάλειψη της έννοιας: πανεπιστημιακό άσυλο, διότι οι τρέχουσες χρήσεις της έχουν στο επίκεντρό τους μια δημοσιογραφική ή εκλαϊκευμένη μεν, αλλά νομικά εσφαλμένη αντίληψή της ως ετεροδικίας ή ως ενός πανεπιστημιακού (ουσιωδώς εκκλησιαστικού) αβάτου για τις διωκτικές αρχές, η οποία έχει πολύ μακρινή και εξ αγχιστείας (ίσως από έναν μεσαιωνικό γάμο εκκλησιαστικών και νομικών) εννοιολογική συγγένεια με τον ομώνυμο terminus technicus, οπωσδήποτε δε με την αντίληψή της ως σύγχρονης (νεωτερικής) συνταγματικής εγγύησης. Εν πάση περιπτώσει, η νηφάλια και εποικοδομητική πραγμάτευση του συνταγματικού ζητήματος (στο οποίο αυστηρά περιορίζεται η εισήγηση) μάλλον και αυτή απαιτεί την αντικατάσταση της έννοιας από την πολύ ακριβέστερη και ιδεολογικά καθόλου βεβαρημένη: πανεπιστημιακή αστυνομική εξουσία.

Διαβάστε τη μελέτη στο pdf 2020-UniversityPolice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − ten =