Η ανεκπλήρωτη συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων

Κώστας Στρατηλάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος

Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, για την οποία χύθηκε τόσο μελάνι πριν από μερικά χρόνια, είναι σίγουρα αναγκαία, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί επαρκή συνθήκη για τη διασφάλιση της συνταγματικής νομιμότητας. Το πρωτεύον στο πεδίο αυτό ήταν κι εξακολουθεί να είναι η πολυφωνική και κατά το δυνατόν αντικειμενική πληροφόρηση από τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Όταν τέτοια πληροφόρηση απουσιάζει, και αυτό συμβαίνει καθώς δείχνουν τα στοιχεία της ενότητας ΙΙΙ στην Ελλάδα, τότε οι αυξημένες νομικές εγγυήσεις της δημοσιογραφικής ελευθερίας, όπως και οι κάθε είδους άδειες, χάνουν το νόημά τους στα μάτια των πολιτών –καταλήγουν να γίνονται αντιληπτές ως προνόμια που εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς ως επί το πλείστον.

Το κλειδί για τη λύση του προβλήματος της έλλειψης πολυφωνίας και αντικειμενικότητας στα ρ/τ ΜΜΕ είναι ο έλεγχος τήρησης των ρυθμίσεων του άσημου Π.Δ. 77/2003 ή όποιου άλλου αντίστοιχου Κώδικα δεοντολογίας συνταχθεί στο μέλλον. Εκτιμούμε ότι η απόπειρα χρήσης ή ακόμα κι αυτή μόνον η επίκληση τέτοιων ρυθμίσεων θα συναντά ολοένα και πιο ισχυρές αντιστάσεις. Παρά τη διάψευση του επιχειρήματος ότι η ύπαρξη και μόνον διαδικτυακών Μέσων εγγυάται την πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών, εκτιμούμε ότι το επιχείρημα αυτό, σε συνδυασμό με την αντίληψη περί απόλυτης δημοσιογραφικής ελευθερίας, η οποία έχει επικρατήσει στη χώρα μας, πρόκειται να «καταρρίπτει» κάθε λόγο –πολύ περισσότερο, κάθε πράξη– προς την κατεύθυνση εκπλήρωσης της συνταγματικής επιταγής για αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.

 

* Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στη σειρά «Θεσμοί, Δημοκρατία, Πολιτική» του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς», εδώ, και αναδημοσιεύεται με ελάχιστες διορθώσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =