Γ. Σωτηρέλης / Θ. Ξηρός (επιμ), Σύνταγμα της Ελλάδας και Κανονισμός της Βουλής, 2020

Στον τόμο περιέχονται το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε από την Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή, και ο Κανονισμός της Βουλής, ενημερωμένος και με τις τελευταίες τροποποιήσεις του τον Νοέμβριο του 2019. Σε κάθε κείμενο προτάσσεται εισαγωγή, στην οποία επιχειρείται η συνοπτική σκιαγράφηση της Ελληνικής συνταγματικής ιστορίας, αναδεικνύονται δε οι βασικές επιλογές και τα κύρια χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1975 και των τεσσάρων αναθεωρήσεών του, αντίστοιχα δε του Κανονισμού της Βουλής του Ιουνίου του 1987, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τριάντα δύο συνολικά τροποποιήσεις του.

Τον τόμο συμπληρώνει παράρτημα, με τους σταθμούς της συνταγματικής μας ιστορίας, πίνακες -όπου παρατίθενται, κατά τη σειρά και την περίοδο άσκησης των καθηκόντων τους, οι Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων και οι Πρωθυπουργοί της χώρας, καθώς επίσης η ημερομηνία διεξαγωγής και ο νικητής των γενικών βουλευτικών εκλογών μετά το 1974- και αναλυτικό θεματικό ευρετήριο των διατάξεων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Έτσι, η έκδοση γίνεται περισσότερο χρηστική.

Καταχώρηση: 13-03-2020     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ