Α. Μανιτάκης, Η συνταγματική συγκυρία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, εκδ. Επίκεντρο 2021

Λέξεις-Κλειδιά:

Τα κείμενα που περιέχονται στην παρούσα έκδοση αναφέρονται στη συνταγματική συγκυρία της μεταπολιτευτικής περιόδου. Παρόλο που τα περισσότερα γράφτηκαν εν θερμώ, αποτυπώνοντας το συνταγματικό κλίμα της εποχής, διατηρούν μια εντυπωσιακά επίκαιρη αναλυτική και ερευνητική αξία.

Έχουν όλα τον χαρακτήρα της αδέσμευτης πολιτικά, αν και στρατευμένης σε ορισμένες θεμελιώδεις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος παρέμβασης και αποβλέπουν στην ενημέρωση του απλού πολίτη πάνω σε κρίσιμα για τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος ζητήματα, προσδοκώντας επιτέλους μια μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + seventeen =