Η συναίνεση και η πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση

Βασιλική Χρήστου, Eπίκουρη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Ένα από τα κύρια ζητήματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο, οπωσδήποτε και με αφορμή τις συνταγματικές αναθεωρήσεις, είναι ο πλειοψηφικός του χαρακτήρας. Η εκάστοτε πλειοψηφία διαθέτει πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων και περιορίζεται από όργανα κατά βάση μη πολιτικά, όπως είναι τα δικαστήρια και οι ανεξάρτητες αρχές. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πολιτικό αντίβαρο, όπως ένας ισχυρότερος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ένα δεύτερο νομοθετικό σώμα. Ο πλειοψηφικός κοινοβουλευτισμός συνδέεται δε παραδοσιακά με την ιδιαίτερη θέση του πρωθυπουργού, το λεγόμενο πρωθυπουργικοκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης.

 

Προδημοσίευση από το περιοδικό ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, τεύχος 1/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =