Η θρησκευτική ουδετερότητα ως εγγύηση του πλουραλισμού στη δημόσια εκπαίδευση. Η «μάχη των συμβόλων» στη νομολογία του ΕΔΔΑ

Ελένη Καλαμπάκου, Υποψήφια διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ., Υπότροφος ΙΚΥ

Η θρησκευτική ουδετερότητα ως εγγύηση του πλουραλισμού στη δημόσια εκπαίδευση. Η «μάχη των συμβόλων» στη νομολογία του ΕΔΔΑ

Διαβάστε το άρθρο πατώντας στο εικονίδιο του .pdf