Η σχέση εθνικού Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα του διαλόγου των δικαστών. Πρακτική απάντηση σε ένα δογματικό ζήτημα

Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομική Α.Π.Θ.

Η σχέση εθνικού Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα του διαλόγου των δικαστών. Πρακτική απάντηση σε ένα δογματικό ζήτημα

Oλόκληρο το άρθρο στο αρχείο .pdf που επισυνάπτεται.