Αναγόρευση επίτιμων διδακτόρων κ.Σκουρή και κ.Ροζάκη


Αναγόρευση επίτιμων διδακτόρων κ.Σκουρή και κ.Ροζάκη

Την 10η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00,τη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30), θα αναγορευθούν επίτιμοι διδάκτορες του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Σκουρής και ο Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Ροζάκης.

Η πρόσκληση στο αρχείο .pdf που επισυνάπτεται.