Βραβείο Μνήμη Μανωλεδάκη.


Βραβείο Μνήμη Μανωλεδάκη.

Ο Όμιλος ‘Αριστόβουλος Μάνεσης” και ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών διοργανώνουν δημόσιο διαγωνισμό για την συγγραφή μελέτης στο Συνταγματικό Ποινικό Δίκαιο, στη Μνήμη του Γιάννη Μανωλεδάκη”.

Ανακοίνωση
Ο Όμιλος ‘Αριστόβουλος Μάνεσης’ και ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν από κοινού στην Μνήμη του καθηγητού Ιωάννη Μανωλεδάκη δημόσιο διαγωνισμό για τη συγγραφή μελέτης στο Συνταγματικό Ποινικό Δίκαιο.
Η μελέτη θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και αδημοσίευτη και να αξιοποιεί, θετικά ή κριτικά, την σκέψη του Μανωλεδάκη στον αντικείμενο που πραγματεύεται. Θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και γραπτή μορφή (τρία αντίτυπα) το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2012.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές ή διπλωματούχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η καλύτερη μελέτη θα βραβευθεί και ο συγγραφέας της θα λάβει επιταγή με ένα συμβολικό ποσό. Οι μελέτες που θα κριθούν άξιες δημοσίευσης θα παρουσιαστούν σε επιστημονικό συμπόσιο που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2012 ή το πρώτο του Δεκεμβρίου.
(Οι μελέτες θα πρέπει να μη υπερβαίνουν τις 12.000 λέξεις και θα κριθούν από ειδική Επιτροπή. Τα πρόσωπα της Επιτροπής θα επιλεγούν από τους διοργανωτές και θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των μελετών. Οι μελέτες θα κατατεθούν στην έντυπή τους μορφή στη Γραμματεία του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε Wordκαι κατά προτίμηση σε pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, email: omilosmanesi@law.auth.gr ή nfo@ constitutionalism.gr)
Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2012
Καταχώρηση: 22-12-2011     Κατηγορία: Λοιπά