Τιμητικοί Τόμοι για τον Ι. Μανωλεδάκη Ι,ΙΙ. ΙΙΙ.

Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη Ι
Δημοκρατία – Ελευθερία – Ασφάλεια

Τιμή: €36,00
ISBN: 978-960-301-961-5
Σελίδες: 457
Copyright: 2005

Τον Ιούνιο του 2004 ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου κ. Ιωάννης Μανωλεδάκης, ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, θέλοντας να τιμήσει τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στην ποινική επιστήμη αλλά και στην ακαδημαϊκή και πολιτική ζωή, αποφάσισε να οργανώσει προς τιμήν του Συνέδριο, με θέμα «Δημοκρατία – Ελευθερία – Ασφάλεια».
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 13-15 Μαΐου 2004.
Η Οργανωτική Επιτροπή και από τη θέση αυτή θέλει να εκφράσει τις βαθύτατες ευχαριστίες της σε όλους εκείνους που βοήθησαν στην υλοποίησή του. Ιδιαίτερα θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους κ. Ιωάννα και Παναγιώτη Σάκκουλα, οι οποίοι με εξαιρετική προθυμία υποστήριξαν το Συνέδριο και ανέλαβαν την έκδοση του Τιμητικού Τόμου για τον καθηγητή κ. Ιωάννη Μανωλεδάκη, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο του 2004.
Στο παρόν πρώτο Μέρος δημοσιεύονται οι εισηγήσεις που έγιναν στο Συνέδριο. Η έκδοση θα συνεχισθεί με άλλες επιστημονικές συμβολές ελλήνων και ξένων νομικών.
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ
Μελέτες ποινικού δικαίου – Εγκληματολογίας – Ιστορίας του εγκλήματος

Τιμή: € 65,00
ISBN: 978-960-445-135-7
Σελίδες: XXVIII + 1313
Copyright: 2007

Πρόλογος
Τον Ιούνιο του 2004 ο καθηγητής Ιωάννης Μανωλεδάκης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Νομικής, μετά από πρόταση του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση Τιμητικού Τόμου ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης για τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στην ποινική επιστήμη, στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή του τόπου.
Στα τριάντα εννέα χρόνια της πανεπιστημιακής του θητείας στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης ο Ιωάννης Μανωλεδάκης παρουσίασε πλουσιότατο συγγραφικό έργο, μέσα από το οποίο ανέδειξε τον πρωταρχικό ρόλο της εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου, την αξία γεφύρωσης θεωρίας και πράξης και την ιδιαίτερη σημασία μιας αυτόνομης εθνικής ποινικής επιστήμης. Η τελευταία εισφορά υπήρξε στο παρελθόν πολύτιμη για την κριτική αντιμετώπιση των επιρροών ξένων δικαίων, ενώ σήμερα αναδεικνύει και πάλι την αξία της ενόψει των ρευμάτων μιας παγκοσμιοποιημένης θεσμικής τάξης που αγνοεί συχνά σημαντικές ιστορικές παραδόσεις και κατακτήσεις των επιμέρους κρατών. Το τρίτομο έργο του «Γενική Θεωρία του Ποινικού Δικαίου», το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά μεταξύ των ετών (1976-1981), είναι χαρακτηριστικό δείγμα μιας συστηματικής σύλληψης του ποινικού φαινομένου που άνοιξε νέους δρόμους επιστημονικής σκέψης, ενώ η μονογραφία του για «Το έννομο αγαθό ως βασική έννοια του ποινικού δικαίου» έχει σφραγίσει με την πρωτοτυπία και τη δυναμική των θέσεών της το νεότερο δόγμα της ελληνικής ποινικής επιστήμης.
Η παρουσία του τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου του Ιωάννη Μανωλεδάκη υπήρξε καίρια σε όλες τις σημαντικές τομές αντεγκληματικής πολιτικής που καταγράφηκαν θεσμικά στη χώρα μας. Με παρρησία και αγωνιστικότητα πρόβαλε πάντα τους συνταγματικούς πόλους ελέγχου των ποινικών ρυθμίσεων και αφιέρωσε την επιστημονική του προσπάθεια στην προώθηση ενός ποινικού δικαίου που σέβεται χωρίς συμβιβασμούς τις ελευθερίες του πολίτη.
Η επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα οι μαθητές του είχαν την τύχη να γνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιωάννη Μανωλεδάκη πρώτα απ’ όλα το δάσκαλο που δίδαξε με το λόγο και το παράδειγμα ζωής. Η αφιέρωσή του σε αρχές και αξίες που μετατρέπονταν σε καθημερινή πράξη, η ακούραστη προσφορά του και η διαρκής πνευματική αναζήτηση συνόδευσαν κάθε βήμα της ακαδημαϊκής του παρουσίας.
Η τιμητική έκδοση για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη αποτελείται από τρεις τόμους. Στον πρώτο, που κυκλοφόρησε το 2005, δημοσιεύονται οι εισηγήσεις του Συνεδρίου, με θέμα «Δημοκρατία- Ελευθερία-Ασφάλεια», το οποίο πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του (13-15.5.2004). Στο δεύτερο και τρίτο τόμο περιλαμβάνονται οι επιστημονικές συμβολές ελλήνων και ξένων νομικών που ανταποκρίθηκαν με συγκινητική προθυμία στη σχετική πρόσκληση συμμετοχής που απηύθυνε ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Ειδικότερα, ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει συμβολές στο πεδίο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών και ο τρίτος συμβολές σε άλλους κλάδους του δικαίου και στο πεδίο των πολιτικών επιστημών.
Η Συντακτική Επιτροπή εκφράζει και από τη θέση αυτή βαθύτατες ευχαριστίες σε όλους εκείνους, χωρίς την προσπάθεια των οποίων δε θα είχε καταστεί εφικτή η τιμητική έκδοση. Ιδιαίτερα θέλει να ευχαριστήσει τους κ. Ιωάννα και Παναγιώτη Σάκκουλα, οι οποίοι ανέλαβαν την έκδοση του τρίτομου αυτού έργου, αλλά και την κ. Σ. Γιοβάνογλου, Δ. Ν. –Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες κ. Α. Γιαννακούλα, Κ. Θεοδωρίδη, Α. Καζανά και Α. Παπαδόπουλο, που είχαν την επιμέλεια των διορθώσεων των κειμένων.
Νοέμβριος 2006
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙΙ
Φιλοσοφία δικαίου – Ιστορία δικαίου – Διεθνές δημόσιο δίκαιο – Ιδιωτικό δίκαιο – Πολιτική δικονομία – Πολιτικές επιστήμες
Τιμή: €55,00
ISBN: 978-960-445-140-1
Σελίδες: XXVI + 1029
Copyright: 2007
Καταχώρηση: 03-01-2012     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ