Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών στις Η.Π.Α. Παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή

Του Άκη Ψύγκα (athanasios.psygkas@yahoo.com)

Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών στις Η.Π.Α. Παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή

Περισσότερα στο αρχείο pdf που επισυνάπτεται.