ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γ. Σωτηρέλης, Χρ. Τσαϊτουρίδης (επιμ.)

Σχήμα: 17Χ24, σελ.: 256, τιμή: 17,70 €
ISBN: 978-960-449-221-3

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση και αμφισβήτηση. Θύμα των διαδικασιώνπου συνηθίσαμε να ονομάζουμε «παγκοσμιοποίηση» αλλά και των «συντεχνιακών» και γραφειοκρατικώνυπερβολών που ιστορικά το συνόδευσαν, το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια σημαντικήπαράμετρο της σύγχρονης προβληματικής για τα κοινωνικά δικαιώματα.
Η παρούσα έκδοση αποτελείται από μελέτες που επικεντρώνονται τόσο στο θεωρητικό ζήτημα της προστατευτικής εμβέλειας των κοινωνικών δικαιωμάτων όσο και στα σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κοινωνικό κράτοςσε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε συγκεκριμένες περιοχές δράσης του, όπως η απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία και η υγεία. Κοινός παρονομαστής όλων των άρθρων είναι η ένταξη των κοινωνικώνδικαιωμάτων στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συνταγματικών επιταγών, η εκ του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους για λήψη θετικών μέτρων, η δυνατότητα ή μη μονοπώλησης της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από αυτό. Με άλλα λόγια εξετάζεται, τόσο θεωρητικά όσο και συγκεκριμένα, η έννοια και τα όρια του «κοινωνικού
κεκτημένου».
OΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τον τόμο, που αποτελεί προϊόν των ερευνητικών σεμιναρίων του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης έχουν επιμεληθεί οι Γ. Σωτηρέλης και Χρ. Τσαϊτουρίδης. Περιλαμβάνονται άρθρα των πανεπιστημιακών: Γ. Κατρούγκαλου, Ξ. Κοντιάδη, Χρ. Ντουχάνη, Κ. Παπαδημητρίου, Α. Παπακωνσταντίνου, Μ. Πικραμένου, Σ. Ρομπόλη, Θ. Σακελλαρόπουλου, Α. Στεργίου, Γ. Σωτηρέλη, Χρ. Τσαϊτουρίδη, Π. Φουντεδάκη.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  • Σε συνταγματολόγους και επιστήμονες του δημοσίου δικαίου.
  • Σε κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τις σύγχρονες εκφάνσεις κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Σε όλους όσοι ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.
  • Σε όλους τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης (δημοσιογράφους, πολιτικούς κ.ά).
  • Σε όλους τους ενημερωμένους πολίτες που προβληματίζονται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οισύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες.
Σειρά: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ __________/ SOCIAL SCIENCES,
Διεύθυνση σειράς: Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Καταχώρηση: 02-02-2012     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ