Μεταρρύθμιση Πανεπιστημίου και Σύνταγμα» του Σπυρίδωνος Φλογαϊτη, καθηγητή Νομικής. Αναδημοσίευση από ΕφημΔΔ 6/2011


Μεταρρύθμιση Πανεπιστημίου και Σύνταγμα» του Σπυρίδωνος Φλογαϊτη, καθηγητή Νομικής. Αναδημοσίευση από ΕφημΔΔ 6/2011
Περισσότερα στο κείμενο pdf, που αναρτάται