Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου. Πρωτότυπες μελέτες για το Δίκαιο-Εργασία- Φύλο-Ψυχή, 2012.


Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου. Πρωτότυπες μελέτες για το Δίκαιο-Εργασία- Φύλο-Ψυχή, 2012.
Καταχώρηση: 18-04-2012     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ