Η αρχή «nullum crimen nulla poena sine lege» ως συνταγματικός κανόνας δικαίου (άρ. 7 § 1 εδ. α΄ Συντ.) (Τυπική παραγωγή και δογματική ανάλυση στο πλαίσιο ενός θεωρητικού μοντέλου).

Του Κωνσταντίνου Τσίνα

Η αρχή «nullum crimen nulla poena sine lege» ως συνταγματικός κανόνας δικαίου (άρ. 7 § 1 εδ. α΄ Συντ.) (Τυπική παραγωγή και δογματική ανάλυση στο πλαίσιο ενός θεωρητικού μοντέλου).

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε στο εικονίδιο του pdf.