Νέα από τη Διεθνή Ενωση Συνταγματικού Δικαίου

Το επόμενο παγκόσμιο συνέδριο του 2014 στο Οσλο http://www.iacl-aidc.org/en/events/forthcoming-events/103-oslo-congress-oslo-congress-16-20-june-2014
Η επόμενη διεθνής διάσκεψη στο Ρίο, Απρίλιος 2013 με θέμα Σύνταγμα και Οικονομική Κρίση: http://www.iacl-aidc.org/en/events/forthcoming-events/196-iacl-round-table-14-16-april-2013.
Η επόμενη διεθνής διάσκεψη, που οργανώνεται από την Ομάδα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 28-29 Ιουνίου, με θέμα Δημόσιο Χρέος και Κοινωνικά Δικαιώματα. στην Αθήνα. To πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση