ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, τεύχος 3-4/2016, Πίνακας περιεχομένων

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ 3-4/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σημείωμα Σύνταξης

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Andreas Voßkuhle, «Ολοκλήρωση μέσω του δικαίου». Η συμβολή του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

Βασίλης Βουτσάκης, Ιδιωτικός βίος και ιδιωτικό δίκαιο

Γιώργος Ν. Καραβοκύρης, Η κρίση ως ευκαιρία της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας

Μιχαήλ Χ. Οικονόμου, Η εφαρμογή του δικαίου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό το πρίσμα των αρχών του Συντάγματος και της διοικητικής διαδικασίας

Νικηφόρος Παναγής, Η πλήρωση των κορυφαίων θέσεων των ανώτατων δικαστηρίων στην ελληνική συνταγματική θεωρία και πράξη

Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου, Οι σχέσεις Κράτους-Οικουμενικού Πατριαρχείου ως ιδιαίτερη πτυχή της συνάρτησης Κράτους-Εκκλησίας κατά το ελληνικό Σύνταγμα και το ειδικό καθεστώς των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου

Παναγιώτης Σοϊλεντάκης, Ζητήματα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στις φορολογικές διαφορές

Ιφιγένεια Μ. Νικόλα, Οι ανεξάρτητες αρχές μεταξύ ρύθμισης και εγγύησης

Γ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρήστος Α. Μπαξεβάνης, Η ευρωτουρκική συμφωνία για το προσφυγικό υπό το πρίσμα του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου

Σπύρος Δημητρίου, Η αναζήτηση ενός προτύπου διοικητικής μεταρρύθμισης και τα όριά του: Το παράδειγμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Δ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 68/2016 ΕπΑν, ΣτΕ 1466/2016 – Ολομέλεια (Αποχή δικηγόρων/Αναστολή εκτέλεσης/Συνταγματικά όρια), με παρατηρήσεις Γεωργίου Ν. Γεωργόπουλου

ΣτΕ Π.Ε. 152/2016 – Ολομέλεια (Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Αστέρα Βουλιαγμένης), με παρατηρήσεις Παντελίτσας Σφηνιαδάκη

Διοικ.Εφ.Αθ. 564/2016 –Τμήμα Θ’ (Μέτρα πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στο χώρο του αθλητισμού), με παρατηρήσεις Γιάννη Σ. Αγγέλου

Ε. ΘΕΣΕΙΣ

Θωμάς Σταυρόπουλος, Για μια ευρύτερη αντίληψη περί προστασίας της ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα

Σταύρος Τασιόπουλος, Συνταγματική αναθεώρηση της δικαιοσύνης ως θεσμού της κοινωνίας και του πολιτεύματος

 

ΣΤ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικά Ευρετήρια

Αριθμητικά Ευρετήρια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − nine =