4ο Κοινό Σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου, Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑ- Π.Μ.Σ. Α.Π.Θ.

Microsoft Word - ΜΠΣ Γρεβενάfin.2.docΟ τόμος αυτός είναι συνέχεια της προσπάθειας που άρχισε με το πρώτο κοινό σεμινάριο συνταγματικού δικαίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων δημοσίου δικαίου των Νομικών Τμημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει τις εισηγήσεις φοιτητών των προγραμμάτων αυτών που παρουσιάστηκαν στο τέταρτο κοινό μεταπτυχιακό σεμινάριο που έλαβε χώρα στα Γρεβενά στις 6 Απριλίου 2012. Διαφορετικά από ότι στους προηγούμενους τόμους, στον παρόντα η ύλη δεν κατανέμεται με βάση το Τμήμα από όπου προέρχεται κάθε εισηγητής ή εισηγήτρια, αλλά ενιαία, σε μία προσπάθεια να υπογραμμισθεί τόσο η θεματική συγχώνευση στις εργασίες του σεμιναρίου, όσο και η λειτουργική συγχώνευση αυτού του κοινού

σεμιναρίου των δύο Νομικών Τμημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες δημοσιεύονται όπως παραδόθηκαν από τους συγγραφείς τους και με την όποια συμβολή των διδασκόντων τους στην επιμέλειά τους.

Φεβρουάριος 2013

Γ. Ζ. Δρόσος

 

 

Περιεχόμενα

Ευαγγελία Ράπτη

Λειτουργικές επικράτειες και δημοσιονομική ολοκλήρωση…………………. 7

Ιφιγένεια Νικόλα

Κρατικά δημοσιονομικά ελλείμματα και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

(ΔΕΚ C‐27/04)…………………………………………..….……………..….…………………… 29

Στέφανος Κρεμέτης

Δημοσιονομική κυριαρχία στο καθεστώς της ευρωπαϊκής

νομισματικής ενοποίησης: τα υπολείμματα του άρθρου 82 παρ. 1 Σ…. 45

Δημήτρης Ηλιόπουλος

Όταν ο δικαστής επικύρωνε «αυτοσχεδιασμούς του νομοθέτη»:

«προβληματικές» επιχειρήσεις [OλΣτΕ 1094/1987 (Ολ.)]………………….… 67

Βασίλης Τσιγαρίδας

Όταν ο δικαστής αποδέχεται την διαπίστωση του νομοθέτη για

ύπαρξη «οξείας δημοσιονομικής κρίσεως». Οριακός έλεγχος και

δημόσιο συμφέρον [ΣτΕ 668/2012 (Ολ.)]…………………………………….……… 89

Κωνσταντίνα Παπαπούλου

Όταν ο δικαστής «νίπτει τας χείρας του»: Ιδιαιτέρως χαμηλή σύνταξη

ως «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση»; (ΕΔΔΑ 45603/2005,

Budina κατά Ρωσίας)………….…………………………………………………..………… 115

Ευγενία Ζερβοπούλου

Όταν ο δικαστής αποφαίνεται για τις δυνατότητες και τους

περιορισμούς της οικονομικής δραστηριότητας (ΟλΣτΕ 3037/2008:

υπόθεση ‘Praktiker’)…………………………………………………………….……….….. 129

Ανθούλα Καπελώνη

Η διασύνδεση των εννόμων τάξεων στο παράδειγμα της

προστασίας των προσωπικών δεδομένων………………………………………… 145

Κωνσταντίνα Καλογιαννίδη

Το όνομα του μεγαλο‐οφειλέτη: Name and Shame?

Σκέψεις με αφορμή την Γνωμοδότηση 4/2011 της ΑΠΔΠΧ ……..……….. 175

Δημήτρης Καρούτης

Το όνομα του μεγαλο‐οφειλέτη: Αναζητώντας την χαμένη αθωότητα

της φορολογικής διαφάνειας. Και άλλες σκέψεις με αφορμή την

Γνωμοδότηση 4/2011 της ΑΠΔΠΧ………………………………………..……………. 191

Καταχώρηση: 21-06-2013     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ