5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη Μετά το «Μνημόνιο» Εποχή

28-30 Νοεμβρίου 2013, Νομική Σχολή ΔΠΘ

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου σε pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − twelve =