ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

manesis2_bΟ ιστότοπος www.constitutionalism.gr, ηλεκτρονική μετεξέλιξη του blog  www.manesis.blogspot.com είναι ένα πνευματικό δημιούργημα του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης».

O Όμιλος ασχολείται με θέματα συνταγματικού δικαίου, συνταγματικής θεωρίας και ιστορίας. Πρώτος Πρόεδρος διετέλεσε ο ομότιμος Καθηγητής, Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος είναι πλέον επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου. Ακολούθησε ως Πρόεδρος ο ομότιμος Καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος και σήμερα (από 2018) ο καθηγητής Γιώργος Σωτηρέλης.

Η παρούσα ιστοσελίδα φιλοδοξεί να λειτουργεί -και έχει ήδη καθιερωθεί- ως ένας δημόσιος ηλεκτρονικός χώρος αποθησαύρισης γνώσεων και σκέψεων, καθώς και συστηματικής επεξεργασίας παντός είδους «συνταγματικών πληροφοριών», που σχετίζονται με την ιστορία και το μέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού συνταγματισμού. Παράλληλα, σκοπεύει να λειτουργήσει και ως ένα ζωντανό ηλεκτρονικό περιοδικό, που ενημερώνει, σχολιάζει, συζητά ελεύθερα και αδογμάτιστα και κυρίως  ερευνά και μελετά με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο, ζητήματα που συνδέονται με τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, την πολιτεία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι αυτονόητο ότι και οι δύο λειτουργίες του ιστότοπου θα έχουν ως επίκεντρο τη συνταγματική επικαιρότητα, την οποία οι ηλεκτρονικές στήλες θα επιδιώκουν να εξηγήσουν, αναλύσουν, σχολιάσουν ή κριτικάρουν, αναζητώντας το συνταγματικό δέον που πρέπει να διέπει τη συνταγματική πράξη και πρακτική. Την ίδια προτεραιότητα θα έχουν και τα ζητήματα της συνταγματικής πολιτικής, που δεν έχουν  προσεχθεί, όπως απαιτείται στον τόπο μας.
Η ιστοσελίδα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο σκοπούς παιδευτικούς. Γι΄αυτό και πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας θα είναι οι ίδιοι οι συνεργάτες του, νέοι και παλαιοί ερευνητές καθώς και επιστήμονες της πράξης που αναζητούν, μελετούν και σκέφτονται. Οι σπουδαστές θα έχουν το δικό τους, ξεχωριστό, βήμα.
Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ιστορική τάση παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η πρόκληση για την ελληνική συνταγματική σκέψη είναι μεγάλη και δεν αντιμετωπίζεται από τους έλληνες συνταγματολόγους παρά μόνον με ανοικτό μυαλό και ανοικτή επικοινωνία με τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης σε όλο τον κόσμο, Αμερική και Ευρώπη. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή χρειάζεται κατάλληλο επιστημονικό εξοπλισμό και συστηματική επινόηση που να βασίζεται, σε ό, τι τουλάχιστον μας αφορά, στη δημιουργική αξιοποίηση της παράδοσης που δημιούργησαν με το έργο τους οι Αλέξανδρος Σβώλος και Αριστόβουλος Μάνεσης.
Κείμενα αναρτώνται στο λήμμα ‘Μελέτες’, εφ΄όσον είναι πρωτότυπα και έχουν κριθεί και εγκριθεί από δύο κριτές, εκ των οποίων ο ένας θα είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ιστοσελίδας και ο άλλος επιστήμονας, σχετικός με την υπό δημοσίευση μελέτη, χωρίς να γνωστοποιείται το όνομά του. Είναι δυνατόν η κρίση να συνοδεύεται από υποδείξεις ύφους και ουσίας.  Ο τρόπος παραπομπής σε νομολογία και θεωρία πρέπει να είναι ομοιόμορφος και να μην απέχει από τον υποδεικνυόμενο στον ιστότοπο.
Οι ‘Μελέτες’, τα ‘Αρθρα’ ή τα ‘Σχόλια’ κ.λ.π. προς δημοσίευση αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση linapapa@gmail.com  και πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη ολίγων σειρών, μέχρι 30 ή 50 λέξεις το πολύ, και να περιέχουν τρείς λέξεις κλειδιά για το ευρετήριο. Στον ιστότοπο θα προδημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται  «Άρθρα» από τον περιοδικό ή καθημερινό τύπο, με τη συναίνεση του συγγραφέα ή του εκδότη, όταν αυτή είναι αναγκαία. Τα βιβλία προς παρουσίαση, μετά από συνεννόηση, αποστέλλονται προς: Λίνα Παπαδοπούλου, Γραφείο 207, Νομική Σχολή ΑΠΘ.
Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να λαμβάνουν «newsletter» για κάθε νέα ανάρτηση ή συνταγματική πληροφορία, εφ΄όσον εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο των φίλων του Ομίλου ‘Αριστόβουλος Μάνεσης’. Η εγγραφή συντελείται με την ηλεκτρονική, συμβολική, ενίσχυση για τους μεν φοιτητές του ποσού των 10 (δέκα) ευρώ, για τους φίλους των 30 (τριάντα) ευρώ και για τα τακτικά μέλη και τους εν γένει δωρητές  του ποσού  που οι ίδιοι προαιρούνται. Η τακτική λειτουργία και ενημέρωση του ιστότοπου εξαρτάται από την εθελοντική συνδρομή   των επισκεπτών του.
 **********************************

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο είναι ο  Αντώνης Μανιτάκης (amanitas@otenet.gr).

Την επιστημονική διεύθυνση έχουν οι Αντώνης Μανιτάκης, Νίκος Αλιβιζάτος και Γιώργος Σωτηρέλης
Επιμελητής (editor):

Λίνα Παπαδοπούλου (01.2011- 06.2021)

 **********************************
Συνοπτικό ιστορικό του «Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης».
Ιδρύθηκε το 2001 αμέσως μετά τον θάνατο του Αριστόβουλου με την πρωτοβουλία 15 ιδρυτικών μελών. Έχει πάρει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και περιορισμένης ευθύνης κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 784 επ. ΑΚ. Πρωταρχικός σκοπός του ‘Ομίλου’ είναι η υπεράσπιση των ιδεών για τις οποίες έγραψε και αγωνίστηκε ο Μάνεσης, και ιδίως αυτές που σχετίζονται με την προάσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες.
Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου υπήρξε ο αείμνηστος  Γιώργος Παπαδημητρίου, μαθητής του Αριστόβουλου (1944-2009). Εμπνευστής και επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου υπήρξε ο Δημήτρης Τσάτσος (1932-2010).

10/2/2013

NEOΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 
Εξ αιτίας της υπουργικής ιδιότητάς του, ο Αντώνης Μανιτάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και Διαχειριστή   του «Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης». Τον διεδέχθη ο  Ν.Κ. Αλιβιζάτος, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. του Ομίλου, που συνήλθε στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 2013.
Εξ άλλου, η Γ.Σ. του Ομίλου, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή της, στη θέση των εκλιπόντων ιδρυτικών μελών του Ομίλου αειμνήστων Ιω. Μανωλεδάκη, Γ. Παπαδημητρίου και Χρ. Τσαϊτουρίδη, εξέλεξε ομόφωνα ως νέους εταίρους τους Γιάννη Τασόπουλο, Χρυσή Χατζή, και Άννα-Θεοδώρα Παπαδημητρίου-Τσάτσου. Εξέλεξε επίσης ομόφωνα ως εταίρο την Λίνα Παπαδοπούλου.
Έτσι, μετά τις ως άνω αλλαγές, για την τριετία 2013-2015, το Συντονιστικό Συμβούλιο του Ομίλου (άρθρο 11 του Καταστατικού), απαρτίζεται από τους Ν.Κ. Αλιβιζάτο (Πρόεδρο και Διαχειριστή), και τους Γ. Σωτηρέλη (αναπληρωτή Πρόεδρο), Γιάννη Δρόσο, Ιφιγένεια Καμτσίδου και Ανδρέα Τάκη (τακτικά μέλη), καθώς και τους Τάκη Βιδάλη, Φ. Βασιλόγιαννη, Γιάννη Τασόπουλο, Λίνα Παπαδοπούλου και Χρ. Χατζή (αναπληρωματικά μέλη).Εξ άλλου, εκτός των ανωτέρω, μέλη του Ομίλου είναι οι Αντ. Μανιτάκης, Γ. Καμίνης, Γιάννης Μακρής, Απ. Παπατόλιας και Άννα-Θεοδώρα Παπαδημητρίου-Τσάτσου.

Στη συνεδρίασή της στις 27/02/2018, η Γενική Συνέλευση του Ομίλου αποφάσισε ομόφωνα, να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Πρόεδρου του στον ομότιμο καθηγητή κ Αντώνη Μανιτάκη, αναγνωρίζοντας και τιμώντας την  καθοριστική πράγματι συμβολή του  τόσο στη δημιουργία του όσο και στη συνολική έως τώρα πορεία του.

2 thoughts on “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ .ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016.

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ.

  Reply
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ.ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + seventeen =