Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως μηχανισμός συγκέντρωσης του ελέγχου της συνταγματικότητας

Ευθυμία Παπαδοπούλου, Σπουδάστρια ΕΣΔΙ, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ. / Μαγδαληνή Σελβεσάκη, Δικηγόρος, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ.

Οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το ΑΕΔ για την άρση της αμφισβήτησης ως προς την ουσιαστική (αντι)συνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου δεν ξεπερνούν, από το έτος έναρξης της λειτουργίας του έως και σήμερα, κατά μέσο όρο τη μία το χρόνο. Η στάση του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου ως προς την κρίση του επί του παραδεκτού φαίνεται να είναι αυστηρή. Από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι κατά το 52% των αποφάσεων του απέρριψε την αίτηση για την άρση της αμφισβήτησης ως προς την (αντι)συνταγματικότητα διάταξης νόμου ως απαράδεκτη. Στο πέρασμα του χρόνου, όμως, η τάση για απόρριψη των αιτήσεων για τυπικούς λόγους βαίνει μειούμενη, ενώ αυξάνεται το ποσοστό παραπομπής υποθέσεων στο ΑΕΔ κατ’ άρθρο 100 παρ.1 περ. ε΄ του Συντάγματος από τα τρία ανώτατα δικαστήρια. Στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων του ΑΕΔ, τα διχογνωμήσαντα δικαστήρια ήταν ο ΑΠ και το ΣτΕ. Περαιτέρω, η έρευνα καταδεικνύει ότι ο Πρόεδρος των ανώτατων δικαστηρίων, προεδρεύοντας ενώπιον του ΑΕΔ, δεν επηρεάζει την κρίση του δικαστηρίου τούτου, εξαιτίας, όμως, της ετερόκλητης σύνθεσής του, παρατηρείται ενίοτε μεταξύ των δύο κατηγοριών δικαστών (Συμβούλων Επικρατείας και Αεροπαγιτών) ομαδοποίηση.