Η ‘αλλαγή’ και η πολιτική των δικαιωμάτων: οικογένεια, πολιτικός γάμος, αμβλώσεις και εργασία

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας ΔΠΘ

H  σύντομη παρουσίαση που ακολουθεί εξετάζει το πλαίσιο της περί δικαιωμάτων πολιτικής που ακολουθήθηκε τη δεκαετία του ’80 καθώς και τις σημασία της για την ανάδειξη του σύγχρονου κοινωνικού ρόλου της γυναίκας,  τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικογένειας, την ισότητα των φύλων και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ειδικότερα, αναλύονται ο ν.  1250/1982 για την κατοχύρωση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα, ο ν. 1329/1983 για τη συνολική, ριζική μετταρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, ο ν. 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό της εργασίας και ο ν. 1609/1986 για τη φιλελευθεροποίηση των αμβλώσεων.