Η αρχή του μέγιστου πλουραλισμού

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΑΠ

Στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών το μεγάλο θέμα συνταγματικού δικαίου που τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι τόσο αυτό που αφορά στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όσο εκείνο που αφορά στον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών, δηλαδή το ζήτημα του πλουραλισμού. Αποτελεί μια ιδιαιτερότητα του ελληνικού Συντάγματος, η οποία εξηγείται από ιστορικούς λόγους, δηλαδή από την προηγούμενη εμπειρία του ελέγχου της τηλεόρασης από τα πολιτικά όργανα του κράτους, το γεγονός ότι το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, αφαιρεί από αυτά την άσκηση του «άμεσου ελέγχου του κράτους» και την αναθέτει αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών αλλά και τον καθορισμό του αριθμού των αδειών αυτών, αφού τα συγκεκριμένα θέματα συναρτώνται άμεσα με τη διασφάλιση της ελευθερίας και του πλουραλισμού της τηλεοπτικής πληροφόρησης, των οποίων θεσμικός εγγυητής είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ζήτημα αυτό, ακόμη πιο σοβαρή είναι η παράβαση της συνταγματικής αρχής του πλουραλισμού της πληροφόρησης, την οποία προκαλεί ο καθορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών μόνο σε τέσσερις (ν. 4367/2016). Υπό το καθεστώς ενός μεικτού δημόσιου-ιδιωτικού τηλεοπτικού συστήματος, η αρχή αυτή επιβάλλει την αντιστοίχιση του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών με τις διαθέσιμες συχνότητες, έτσι ώστε να υπάρξει ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός πλουραλισμού στο τηλεοπτικό σύστημα, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας των τηλεοπτικών σταθμών.

Η αρχή του μέγιστου δυνατού τηλεοπτικού πλουραλισμού κατοχυρώνεται, έμμεσα πλην σαφώς, στο άρθρο 14 παρ. 9 εδ. ε΄ Συντ., το οποίο καθιερώνει την αρχή της «μίας άδειας», με σκοπό ακριβώς να υπάρξει η δυνατότητα για τη χορήγηση όσο το δυνατόν περισσότερων τηλεοπτικών αδειών, δηλαδή όσων είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν, με βάση τη χωρητικότητα των συχνοτήτων. Εάν λοιπόν είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν έξι, οκτώ ή δέκα άδειες, η σχετική ρύθμιση του ν. 4367 καθίσταται αυτομάτως αντισυνταγματική.

Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 26/10/2016

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =