Αντώνης Αργυρός, Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα 2015

( Μια ερμηνευτική προσέγγιση στους ν. 4055/2012, 4239/2014).

Η έκδοση του βιβλίου αυτού αφορά το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας και αποζημίωσης για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης.  Περιλαμβάνει  το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, όλη την γνωστή Ελληνική νομολογία και  τις χαρακτηριστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ και του ΔΕΚ σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται εργαλείο του νομικού της πράξης. Έχει γίνει εκτενής ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων και περιλαμβάνεται ένα πλήρες, αναλυτικό, θεματικό ευρετήριο. Περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων  43 αποφάσεις του Σ.τ.Ε σε πλήρες κείμενο, που είναι το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων για αποζημίωση «για δίκαιη ικανοποίηση» των ετών 2012-2014. Επί τέλους ο Έλληνας πολίτης μπορεί να καταφύγει εύκολα στα Δικαστήρια, για να ζητήσει άμεσα την δίκαιη αποζημίωση του από την Ελληνική Πολιτεία,  για την καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης του.                                          ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

τ. Πρωθυπουργού,

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ετ.

Η Ελληνική Πολιτεία με τους ν. 4055/2012, 4239/2014 επιχείρησε να συμμορφωθεί προς τις διεθνώς ανειλημμένες υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και το πρωταρχικό δικαίωμα σε ταχεία κι αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αποτέλεσμα να θεσπιστούν ένδικα βοηθήματα με τα οποία να είναι δυνατή πλέον η εύλογη αποζημίωση του για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης και μάλιστα για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι:

1) να ενημερώσει αναλυτικά για το ειδικότερο ζήτημα της υπερβολικής διάρκειας των δικών στην Ελλάδα από τη σκοπιά της ΕΣΔΑ και την ατομική προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ όπως και για την νομολογία του ΕΔΔΑ κατά της Ελλάδας σε υποθέσεις υπερβολικής διάρκειας δίκης. 2) να παραθέσει αναλυτική ερμηνεία κατ’ άρθρον: α) του Ν 4055/2012 (άρθρα 53-60) για την Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα διοικητικά δικαστήρια με πλήρη νομολογιακή τεκμηρίωση  στα νέα ένδικα βοηθήματα του προβλέπει,  την Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης και την  αίτηση επιτάχυνσης, β) του ν. 4239/2014 για την Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

———————————–

BΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: 

Ο συγγραφέας στην Εισαγωγή του βιβλίου του παραθέτει μια ρήση της Επιτρόπου της ΕΕ Βίβιαν Ρέντιγκ «Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση απονομής δικαιοσύνης». Δυστυχώς είναι μια αλήθεια που έχει βρει την πρακτική της υπόσταση στην απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Τόσες είναι οι καθυστερήσεις που η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα[1] σε όλη την Ευρώπη σε καταδίκες από το Δικαστήριο του Στρασβούργου  για το διάστημα από το 1959-2014. Επισημαίνεται επίσης ότι η χώρα μας εκ των συνολικών 744 καταδικαστικών αποφάσεων[2] σε βάρος της για το ίδιο παραπάνω χρονικό διάστημα  οι 475 είναι για παραβίαση για τις καθυστερήσεις, δηλ. ποσοστό 63,8%!

                Στα πλαίσια αυτά,  με τις καθυστερήσεις να αποτελούν πρωτεύον πρόβλημα  στην απονομή της εγχώριας δικαιοσύνης, με τις συχνές νομοθετικές ρυθμίσεις για «επιτάχυνση» και με τις νέες θεσμοθετημένες διαδικασίες όπου τα ελληνικά Δικαστήρια εκδικάζουν τις υποθέσεις για τις καθυστερήσεις των ιδίων δικαστηρίων, το παρουσιαζόμενο νέο και καλαίσθητο βιβλίο του Αντώνη Αργυρού αποτελεί μια συνολική λύση για τον δικηγόρο και τον δικαστή που θέλει να εγείρει ή να δικάσει αξιώσεις στα δικαστήρια με τις νέες διαδικασίες που αφορούν την δίκαιη ικανοποίηση λόγω της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας των δικών.

Είναι το πρώτο βιβλίο για το θέμα αυτό στην ελληνική νομική βιβλιογραφία και αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για αυτόν που θα ασχοληθεί επαγγελματικά ή επιστημονικά με το θέμα, καλύπτοντας με επάρκεια και επιστημονική πληρότητα την θεματολογία του, έτσι ώστε ο αναγνώστης να λάβει γνώση όλων των πτυχών του θέματος, τόσο σε επίπεδο ιστορικό, θεωρητικό, νομοθετικό και νομολογιακό.

Η εξαιρετική γραφή του συγγραφέα, η γνωστή διεισδυτική ματιά του και η καθαρότητα της σκέψης του οδηγούν τον ενδιαφερόμενο σε πλήρη κάλυψη του θέματος τόσο σε επίπεδο της ελληνικής νομολογίας και νομοθεσίας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ένα μοναδικό εύληπτο τρόπο.

                Το βιβλίο προλογίζει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣτΕ Παναγιώτης Πικραμμένος ο οποίος εύστοχα παρατηρεί για το βιβλίο ότι «..η ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη θεωρώ ότι αποτελεί την πρώτη πλήρη αποτύπωση της ισχύουσας καταστάσεως…. αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στον εφαρμοστή των σχετικών διατάξεων με τη διεξοδική ανάλυσή τους και την παράθεση της γνωστής βιβλιογραφίας και νομολογίας..».

                Ο συγγραφέας παραθέτει στο βιβλίο του επτά (7) ενδιαφέρουσες αποφάσεις του ΕΔΔΑ, 43 αποφάσεις του ΣτΕ, 3 αποφάσεις του ΑΠ και 2 αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Αναλύει εμπεριστατωμένα την προσέγγιση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου στο θέμα του βιβλίου σε σχέση με την ελληνική εμπειρία επί του ζητήματος, αναφέρεται στην ατομική προσφυγή στο ΕΔΔΑ, στις πιλοτικές αποφάσεις, στην ευρωπαϊκή νομολογία, στην ερμηνεία του όρου «εύλογος χρόνος» και εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα με ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.

Στη συνέχεια ασχολείται αναλυτικά και δομημένα με τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και πως άγονται οι υποθέσεις σε αυτά τόσο στα διοικητικά δικαστήρια, στο ΣτΕ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όσο και στα πολιτικά  και ποινικά Δικαστήρια, αναλύοντας τη νομοθεσία και παραθέτοντας την αυτούσια, ώστε να έχει ο αναγνώστης μπροστά του το νομοθετικό πλαίσιο και το νομολογιακό υλικό, έτσι ώστε να διευκολύνεται πλήρως και μεθοδικά στο επιστημονικό ή επαγγελματικό του έργο. Αναφέρεται με λεπτομερή τρόπο στις διαδικασίες της αποζημιωτικής προσφυγής, στη νομιμοποίηση των διαδίκων, στο ποιός νομιμοποιείται να ασκήσει την προσφυγή, στο αντικείμενο και στο περιεχόμενο της αιτήσεως, στο δικονομικό πλαίσιο. Ξεχωριστή θέση δίνει στην Αίτηση Επιταχύνσεως και αναλύει την διαδικασία γι΄αυτήν.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας και πρωτότυπα – αναλυτικά ευρετήρια νομολογίας.

Πραγματικά είναι χρήσιμη στον εφαρμοστή του δικαίου η συμβολή του συγγραφέα στο θέμα της δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης όλων των διαδικασιών. Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί την πρώτη ελληνική προσέγγιση σε επίπεδο βιβλίου στο θέμα των καθυστερήσεων των διαδικασιών στην ελληνική δικαιοσύνη κατά την απονομή του δικαίου, είναι μια εξαιρετική συμβολή στο θέμα, τεκμηριωμένη επιστημονικά, νομοθετικά και νομολογιακά  με την πληρότητα και τη σαφήνεια που διακρίνει τον συγγραφέα σε όλη την ιστορική διαδρομή του στο νομικό χώρο. 

                                                                                                ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ

 

 


[1] Με πρώτη την Ιταλία και δεύτερη την Τουρκία

 

[2] για το σύνολο των παραβιάσεων

 

Καταχώρηση: 07-05-2015     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − one =