Άσυλο και σεξουαλικός προσανατολισμός: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει μια νέα κατηγορία προσφύγων

Αθανάσιος Γ. Τάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου, Επιστημονικός συνεργάτης «Αρμενόπουλου»

Εβδομήντα οκτώ χώρες σε όλο τον κόσμο διώκουν ποινικά τις ερωτικές σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου και χιλιάδες ομοφυλόφιλοι, λεσβίες, αμφιφυλόφιλοι και διαφυλικοί αναζητούν κάθε χρόνο άσυλο μακριά από τις χώρες τους για να αποφύγουν τις διώξεις. Με την απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2013 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποθέσεις C-199/12 έως C-201/12) έκρινε ότι -υπό προϋποθέσεις- τα μέλη της κοινωνικής αυτής ομάδας δικαιούνται την ιδιότητα του πρόσφυγα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Μια απόφαση – ορόσημο που για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της προστασίας των διωκόμενων ομοφυλόφιλων και τερματίζει τις αποκλίνουσες προσεγγίσεις των κρατών μελών επί του θέματος αυτού. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η απόφαση του Δικαστηρίου ακολουθεί μια αρκετά περιοριστική προσέγγιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου με αποτέλεσμα να εξαιρεί ένα σημαντικό μέρος ατόμων που διώκονται από το προστατευτικό του πεδίο.

Η μελέτη αποτελεί προδημοσίευση από τον «Αρμενόπουλο».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =