Ο θεσμός της πιλοτικής δίκης του άρθρου 1 του ν.3900/2010 και το σύστημα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο θεσμός της πιλοτικής δίκης που θεσπίστηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 1 του ν.3900/2010. Η πιλοτική δίκη, συγκρίνεται με τον καταργηθέντα θεσμό της πρότυπης δίκης, αναδεικνύονται τα κρίσιμα νομικά της γνωρίσματα και αναδιατυπώνονται οι συγκρουσιακές σχέσεις του θεσμού με την κατοχυρωμένη συνταγματικά λειτουργική αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, την  αρχή του φυσικού δικαστή και των καίριων χαρακτηριστικών του ελληνικού δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 4 =