Category Archives: Θεμελιώδη δικαιώματα

Η επαναφορά (;) της επεκτατικής μορφής της ισότητας επί ευνοϊκών ρυθμίσεων στη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας – Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 2257/2017 (ΣΤ’ τμήμα)

Γεώργιος Ν. Γεωργόπουλος, Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, ΜΔΕ, ΜΔΕ, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η σχολιαζόμενη απόφαση κλήθηκε να κρίνει την αγωγή προϊσταμένων των τμημάτων ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’ (ΝΠΔΔ) με την οποία ζήτησαν να χορηγηθεί και σε αυτούς το πλήρες επίδομα ευθύνης, ύψους 290 € μηνιαίως, το οποίο λαμβάνουν όλοι οι προϊστάμενοι τμήματος στις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των άλλων… Read More »

Τα δικαιώματα στο έλεος του διαλόγου των δικαστών

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος Αναπληρωτής Kαθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών τ. Εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο διάλογος των δικαστών, καίτοι έχει συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της προστασίας κυρίως των ατομικών ελευθεριών στις εθνικές έννομες τάξεις, εξελίσσεται κατά τρόπο που δεν εγγυάται την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για έναν ασύντακτο διάλογο, ο οποίος, στην πράξη, μάλλον προωθεί την απορρύθμιση του πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων αυτών.

ΑΠΔΠΧ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 41/2017 της 29-03-2017

Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εισηγητής: Χ. Ανθόπουλος)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 14-03-2017, σε συνέχεια των από 01-12-2016, 07-12-2016 και 18-01-2017 συνεδριάσεων, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση σχετικά με τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία η Αρχή επελήφθη αυτεπαγγέλτως. Εισηγητής:… Read More »

Συνταγματική επικαιρότητα ευρωπαϊκού τουριστικού δικαίου

Αντώνιος Μανιάτης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας, Δικηγόρος

 Τον Αύγουστο 2016 η γαλλική Δικαιοσύνη ανέστειλε προσωρινά την απαγόρευση της περιβολής με μπουρκίνι, η οποία είχε προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση με  εκδρομές μουσουλμάνων γυναικών από την Κυανή Ακτή στην ιταλική Ριβιέρα, η οποία πληττόταν από συστηματική παραβατικότητα κατασκήνωσης στις παραλίες. Πάντως, η Γαλλία έχει γίνει το πρώτο Κράτος που απαγορεύει την αμφίεση σε δημόσιους χώρους… Read More »

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οικιστική ανάπτυξη και δάσος με αφορμή την ΣτΕ 3052/2015

Παναγιώτης Καποτάς, Δικηγόρος Πατρών, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ, ΜΔΕ Δασολογίας ΑΠΘ, ΜΔΕ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, υπ. Δρ. Πολυτεχνείου Κρήτης

Τα δύο κυρίαρχα ζητήματα που αναδεικνύονται στη ΣτΕ 3052/2015 είναι αφενός αυτό της απαγόρευσης οικιστικής αξιοποίησης των δασών και αφετέρου της ανταλλαγής των μη δυνάμενων να αξιοποιηθούν οικιστικά εκτάσεων. Η νομολογία του ΣτΕ είναι πάγια και επαναλαμβάνεται για χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος η οικιστική αξιοποίηση των δασών. Εν προκειμένω εγείρεται ο… Read More »

Πτυχές της γαλλικής εκπαιδευτικής και τεχνικής νομοθεσίας

Αντώνιος Μανιάτης, Επιστημονικός Συνεργάτης - Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Περίληψη Μία πρωτοπορία της γαλλικού συστήματος εκπαίδευσης είναι ο θεσμός της Εξουσιοδότησης Διεύθυνσης Ερευνών (HDR), ο οποίος συγγενεύει με την Πιστοποίηση των υποψηφίων Λεκτόρων και Καθηγητών Πανεπιστημίου. Το Συνταγματικό Συμβούλιο δήλωσε πως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, στο ζήτημα της νομοθετικής προστασίας της δημιουργίας στον κυβερνοχώρο. Η νέα γενιά κανόνων δικαίου θα… Read More »

Η ασφάλεια του κράτους ως ανασφάλεια των πολιτών

Παναγιώτης Μαντζούφας, Αν.Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο ΑΠΘ

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό Book’s Journal, τεύχος Σεπτεμβρίου 2016)* Αν η ασφάλεια αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας και αναγκαίο όρο της πολιτειακής ομαλότητας, και αν ένας από τους σκοπούς ενός σύγχρονου κράτους δικαίου είναι να αποφεύγει την μετατροπή των ζητημάτων της ασφάλειας του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οδηγώντας αναπόφευκτα τα δικαιώματα σε αναστολή… Read More »

Το διοικητικό δίκαιο αντιμέτωπο με την τρομοκρατία: Το γαλλικό παράδειγμα έννομης προστασίας κατά των μέτρων έκτακτης ανάγκης και η ερμηνευτική λειτουργία των άρθρ. 48 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος και 285 του ελληνικού ΑΚ στο εγχώριο διοικητικό δίκαιο

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επ. Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Η μελέτη πραγματεύεται το καθεστώς έκτακτης ενάγκης στη Γαλλία μετά τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα και χαράσσει τις αντιστοιχίες προς το περιεχόμενο της 'οικονομικής' έκτακτης ανάγκης στην ελληνική έννομη τάξη της κρίσης.

ΛΗΘΗ/LETHE: The Right to be Forgotten

Eleftherios Karchimakis, L.L.B Candidate, University of Athens, Law school (Greece).

I. Introduction Throughout history, humans ached for a chance to make a new beginning, to forget  past misgivings  and be forgotten. In Greek mythology, Lethe,  was the mythological ancient Greek river of the underworld which offered the opportunity to any soul to forget about its previous life, and erase the memory of its existence from… Read More »

Μια πρώτη θεώρηση του ατομικού δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

Γεράσιμος Θεοδόσης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαιδελβέργης

Α) Τα ατομικά δικαιώματα, όπου και όταν εμφανίζονται ως συνταγματικές ρυθμίσεις και, για αυτό το λόγο, ονομάζονται και συνταγματικά δικαιώματα, αποτελούν την απαραίτητη δικαϊκή προστασία ενάντια στα λάθη και τις αυθαιρεσίες των κυβερνώντων, λειτουργούν, δε, ως αντιστάθμισμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Στις σχετικές με αυτά ρυθμίσεις πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στο «πεδίο αναφοράς» και στο «πεδίο… Read More »