Η αντισυνταγματικότητα της Σαρία στην ελληνική έννομη τάξη

H εφαρμογή της Σαρία θεωρείται αντισυνταγματική, ενώ ταυτόχρονα οι επικαλούμενοι λόγοι υπέρ της εφαρμογής της φαίνεται να μην ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Προβάλλει, επομένως, αναγκαίο να πάψει η εφαρμογή της Σαρία και να ισχύσει σε όλη την ελληνική επικράτεια και για όλους τους Έλληνες πολίτες το ελληνικό δίκαιο. Αν εξάλλου, χάσει το δικαστικό του ρόλο ο μουφτής, θα μπορεί να εκλέγεται απευθείας από τη μουσουλμανική κοινότητα, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη έκφραση στα μειονοτικά και θρησκευτικά δικαιώματα του μουσουλμανικού πληθυσμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + twenty =