Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Πολιτικός και Επιστημονικός Λόγος: Στοχασμοί για μια διαλεκτική αντίθεση που θέτει σε δοκιμασία τη σύγχρονη δημοκρατία και τον συγγραφέα. Επίμετρο: Γιάννης Α. Τασόπουλος. Έτος κυκλοφορίας: 2021 (Ηλεκτρονικό βιβλίο ελεύθερης πρόσβασης)

Το βιβλίο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου Πολιτικός και Επιστημονικός Λόγος ανήκει σε μία κατηγορία επιστημονικού λόγου σχετικά υποβαθμισμένη στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις «διαλέξεις» σκεπτόμενων ανθρώπων, οι οποίες διατηρούν τον χαρακτήρα του προφορικού λόγου και για τούτο διακρίνονται από μεγαλύτερη αμεσότητα, ενώ συγχρόνως αποβλέπουν στην έκθεση του ώριμου προβληματισμού των ομιλητών για το θέμα που πραγματεύονται: συνοψίζουν το απόσταγμα του στοχασμού και εκθέτουν τις αναζητήσεις τους πάνω σε σπουδαία ζητήματα του σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού βίου.

Σκοπός του συγγραφέα είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ ορισμένων κρίσιμων θεμάτων που τον απασχολούν. Αυτά τα εκθέτει με τρόπο συστηματικό και επαγωγικό. Αρχικά αναζητεί και επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια του λόγου, στη συνέχεια προσεγγίζει την έννοια της δημοκρατίας, αφού όπως σημειώνει εισαγωγικά η σχέση πολιτικού και επιστημονικού λόγου εξετάζεται ακριβώς στο πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτείας, ενώ ακολούθως στρέφει το ενδιαφέρον του στις έννοιες του πολιτικού λόγου και του επιστημονικού λόγου, για να ενοποιήσει τη σκέψη του στο καταληκτικό ερώτημά του που είναι η σχέση μεταξύ τους και με τη δημοκρατία.

Η διάλεξη του Δ. Θ. Τσάτσου είναι κείμενο σύνθεσης που θέτει το πρόβλημα με κριτικό τρόπο, δοκιμάζει τις αντοχές της σκέψης του συγγραφέα και ανοίγει δρόμους στους αναγνώστες. Η ομιλία του Δ. Θ. Τσάτσου είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για αντίστοιχες δοκιμές στο μέλλον.

(από το επίμετρο του βιβλίου)

Το παρόν έργο είναι το δεύτερο της σειράς Σύγχρονοι Κλασικοί και το τρίτο συνολικά e-book, που εκδίδει το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου -Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Βρείτε το εδώ.

 

Καταχώρηση: 12-01-2022     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − 1 =