ΕΔΔΑ, Eweida και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου (15.01.2013)

Μετάφραση - επιμέλεια - σχόλιο: Αναστασία Πούλου, Υποψ. ΔΝ Χαϊδελβέργης, Υπότροφος Ιδρύματος «Αλ. Σ. Ωνάσης»

Στην υπόθεση Eweida και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το ΕΔΔΑ εξέτασε τέσσερις προσφυγές Βρετανών υπηκόων, σχετιζόμενες με εκφάνσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και με την απαγόρευση διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Η απόφαση αποτελεί μια θετική εξέλιξη ως προς την ερμηνεία του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ (θρησκευτική ελευθερία), καθώς εγκαταλείφθηκε η αντίληψη πως η δυνατότητα παραίτησης ενός εργαζομένου αποκλείει οποιαδήποτε παρέμβαση στη θρησκευτική του ελευθερία στο χώρο εργασίας του. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα πραγματικά περιστατικά, το νομικό πλαίσιο της απόφασης και η κρίση του Δικαστηρίου επί των συγκεκριμένων υποθέσεων.