Φλογαΐτης Σπυρίδων, Η Εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας 2015

Επτά Μαθήματα. Πρόλογος: David Feldman, Rouse Ball Καθηγητής Αγγλικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μετάφραση Στέλλα Χριστοφορίδου. Με τη συνδρομή της Έδρας Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού, Νομικής Σχολής ΑΠΘ. …

Τα περισσότερα βιβλία σχετικά με τη δημόσια εξουσία και το κράτος ασχολούνται με το θέμα τους από την άποψη της νομικής θεωρίας, της κοινωνιολογίας ή της πολιτικής επιστήμης. Αυτό το βιβλίο, χωρίς να αξιώνει να παραδώσει μια ολοκληρωμένη θεωρία του δικαίου και του κράτους, έχει ως στόχο να ενημερώσει, προσφέροντας μια νέα ανάγνωση της ιστορίας και των θεσμών, ιδιαίτερα όπως έχουν διαμορφωθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και νομικές επιστήμες. Με βάση ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα πηγών, τόσο από τη δυτική όσο και από την ανατολική Ευρώπη, ο συγγραφέας υποδεικνύει ότι μόνο με τη γνώση της ιστορίας του κράτους, καθώς και της κρατικής διοίκησης από το δωδέκατο αιώνα, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε τη διαχρονική σημασία του κράτους και των δημόσιων εξουσιών στη σύγχρονη Ευρώπη. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όταν η σημασία του διεθνούς δικαίου και των θεσμών συχνά οδηγεί στον ισχυρισμό ότι είτε δεν υφίσταται πλέον το κράτος ή ότι δεν έχει χάσει τη σημασία του, η αλήθεια στην πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Τώρα ζούμε σε μια εποχή όπου η ισορροπία μετατοπίζεται μακριά από τη μάχη για την οικοδόμηση κρατών που βασίζονται σε δημοκρατικές αξίες, προς τις θεμελιώδεις αξίες των υφιστάμενων πάνω και πέρα από τα σύνορα των εθνών και των κρατών, υπό το άγρυπνο βλέμμα των δικαστών που δεσμεύονται από το κράτος δικαίου.

Από τη σελίδα του εκδότη Σάκκουλας ΑΕ

Καταχώρηση: 18-06-2015     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =