Γιώργος Καραβοκύρης: Οι συνταγματικοί σκοποί. Το δημόσιο δίκαιο σε λειτουργική στροφή. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 2024 (Eκδοση ελεύθερης πρόσβασης)

H μονογραφία αναδεικνύει τους συνταγματικούς σκοπούς και τη σχέση τους με την εκπλήρωση και τον περιορισμό των δικαιωμάτων. H επίδραση των συνταγματικών σκοπών και του γενικού συμφέροντος που αυτοί εξειδικεύουν, καθώς και ευρύτερα η θέση του σκοπού στην ερμηνεία και την εφαρμογή του κανόνα, φωτίζουν μια «λειτουργική στροφή» του δημοσίου δικαίου στην ύστερη Μεταπολίτευση. Το Σύνταγμα προσανατολίζεται, άλλοτε εμφατικά και άλλοτε σιωπηλά, στους δυναμικούς σκοπούς της συγκυρίας, αφήνοντας στο φόντο και αναπροσδιορίζοντας τα όρια και τις θεμελιώδεις αξίες του.

Οι συνταγματικοί σκοποί. Το δημόσιο δίκαιο σε λειτουργική στροφή, Γιώργος Ν. Καραβοκύρης

Καταχώρηση: 18-06-2024     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eight =