Ντίνος Ρόβλιας / Κώστας Σταφυλοπάτης, «Η Διαιτησία» των Δικηγόρων, Νομική Βιβλιοθήκη 2020

Το έργο «Η Διαιτησία» των Δικηγόρων των Ντίνου Ρόβλια και Κώστα Σταφυλοπάτη πραγματεύεται τον θεσμό της Διαιτησίας υπό την θεωρητική του προσέγγιση, αλλά και μέσα από τα νομοθετικά κείμενα και τη νομολογία, ταξινομημένη κατ’ άρθρο.

Τα κεφάλαια του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τις διατάξεις περί Διαιτησίας του ΚΠολΔ και του ΑΚ, ειδικές διατάξεις όταν διαιτητές είναι δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, τη Διαιτησία στα δημόσια έργα, τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, τη Σύμβαση της Ν. Υόρκης του 1958, τη Διαιτησία του ΤΕΕ, τη Διαιτησία κατά τους κανόνες του ICC και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω DAB. Το έργο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της διαιτησίας (διαιτητές, δικηγόρους, διαδίκους, γραμματείς).

 

Καταχώρηση: 27-11-2020     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =