Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Η ισότητα των διαδίκων στη διοικητική δίκη. Μεταξύ κανόνων και πραγματικότητας, εκδ. ΑΝΙΟΝ, Θεσσαλονίκη, 2021.

Υπάρχει πράγματι ισότητα μεταξύ του διαδίκου κράτους και του αντιδίκου του στη διοικητική δίκη; Η απάντηση στο ερώτημα δυσχεραίνεται λόγω της υπεροχής του κράτους στις ουσιαστικές (δημοσίου δικαίου) έννομες σχέσεις και της επιδίωξης από αυτό σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Αποτελεί η δίκη μία εξαίρεση στον γενικευμένο αυτόν κανόνα κρατικής υπεροχής; Η απάντηση στο ερώτημα διατρέχει την έννοια και τις λειτουργίες της δικονομικής ισότητας με ιστορικές αναφορές και συγκριτικές παρατηρήσεις προς τις λοιπές γενικές αρχές της διοικητικής δίκης. Εξετάζονται, επίσης, τα υπερνομοθετικά θεμέλια της αρχής καθώς και το ακριβές πεδίο εφαρμογής της. Ακολουθεί, το περιεχόμενο της αρχής στο βάση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας με αναφορές στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο. Παρατίθεται, εν συνεχεία, εξελικτικά με κριτική διάθεση η γνωστή νομολογία των δικονομικών προνομίων του ελληνικού κράτους. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την κριτική επισκόπηση των θεσμών της διοικητικής δίκης υπό το πρίσμα της δικονομικής ισότητας όχι μόνον με βάση τους νομικούς κανόνες αλλά και την νομική πραγματικότητα.

Καταχώρηση: 02-09-2021     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 5 =