Εξερευνώντας διαχρονικά τη μετάβαση από το παρελθόν στο παρόν status της προληπτικής διατήρησης δεδομένων εντός των ευρωπαϊκών δικαιοταξιών

Κωνσταντία- Χριστίνα Π. Λαχανά, Υπ. Διδάκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ

Η μελέτη ιχνηλατεί, υπό μορφή δικαιοσυγκριτικής επισκόπησης, τη διαδρομή που διήνυσε η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής διατήρησης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για ποινικοκατασταλτικούς σκοπούς σε έξι αλλοδαπές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, από την πρωτόλεια κανονιστική του άρθρωση μέχρι την ισχύουσα τυποποίησή του. Μέσα από την αναλυτική συγκριτική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της κωδικοποίησης με επίκεντρο την προληπτική διατήρηση στη βελγική, τη λουξεμβουργιανή, την ολλανδική, την ιταλική, τη γαλλική και τη βρετανική νομοθεσία σκοπείται η διερεύνηση της συμβολής των κρατογενών, εσωτερικών δικαιοπαραγωγικών μηχανισμών στην ανάπτυξη σχημάτων μαζικής επόπτευσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [αναδημοσίευση από: ΔιΜΕΕ 3/2013, σελ. 326-340]

One thought on “Εξερευνώντας διαχρονικά τη μετάβαση από το παρελθόν στο παρόν status της προληπτικής διατήρησης δεδομένων εντός των ευρωπαϊκών δικαιοταξιών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =